S-kullen 1998

S-kullen   1998

F. 1998-04-17             

4 hanar + 1 tik


E. SUCH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SUCH LP1 Lamedazottel ObsessionDet här var min första kull. Jag hade ansökt om kennelnamn, men ännu ej fått beslutet. Därför kunde valparnarna bara registreras med ett namn, i enlighet med SKKs regler. För att komma runt det, kunde man använda bindestreck mellan orden, t.ex. Sole-Option.

Jag bestämde att eftersom pappan hette Songs of Live och mamman Obsession, skulle valparnas första namn börja på S och andra namn på O. Således blev det:


Smart-Outfit       "Heavy"

Second-Opinion   "Mowitz"

Sole-Option         "Cleo"

Safe-Occasion      "Basil"

Saucy-Offprint     "Lilleman"


Så snart mitt kennelnamn Ragtales blev godkänt, påfördes det på alla valparna.

Enda tiken i kullen:


SEUCH  FINUCH

Ragtales Sole Option     "Cleo"

Such SV-99
Zottels
Songs of Live
Such
Bahlamb's Back to Basic
AmCh
Bahlamb's Bugle Boy
AmCh
Bahlamb's Brittish Begonia
GBCh
Lamedazottel Hello Again
GBCh
Lamedazottel Flamboyant
GBCh
Zottel's Moonlight Serenade
Such LP1
Lamedazottel Obsession
GBCh
Lamedazottel
Keep Cool
GBCh
Bobbington Latin Love
r
GBCh
Lamedazottel Garbo
GBCh
Lamedazottel Givenchy
GBCh
Greyfell
Storm Warning
GBCh
Zottel's Miss Marple
of Lameda