Uppfödda av oss

Champions

Uppfödda eller ägda av oss

 

Uppfödda av oss:


Ragtales Keen On Candy           SEUCH NOUCH DKUCH FINUCH SEJV-17 NOJV-17
                                              DKJUNCH KLBJCH 

Ragtales Kind Of Special           DKJUNCH KLBJCH SEUCH DKUCH

Ragtales Love Actually              C.I.B. NORDUCH SEUCH FINUCH NOUCH SEV-17 

Ragtales New Order                  SEUCH DKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12

Ragtales No Doubt                    C,I,B, FINUCH EECH LVCH LTCH BALTCH

Ragtales Navigator                    SEUCH

Ragtales On The Spot                SEUCH

Ragtales One Way Ticket           C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH

Ragtales One Of A Kind             C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH JEUW-06 SV-07

Ragtales Request                      SEUCH

Ragtales Rise And Shine            SEUCH

Ragtales Sole Option                 SEUCH FINUCH

Ragtales Second Opinion           SEUCH

SEUCH FINUCH 


Ragtales Love Actually                 "Holly"

F. 2015-03-10

E. NOUCH SEUCH DKUCH Aryakas Megaklis

U. SEUCHDKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12 Ragtales New Order


CERTIFIKAT av:

Helge Werner Hagen

Gunilla Skallman

Bengt-Åke Bogren
R-CERTIFIKAT av:

Des Manton  R-CERT    Danmark

Birgitta Svarstad  R-CERT   Finland

Polly utst.

SEUCH DKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12


Ragtales New Order                 "Polly"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


CERTIFIKAT av:

Johan Andersson

Blaz Kavcic

Shaun Watson


R-CERTIFIKAT av:

Des Manton  R-CERT    Danmark

Birgitta Svarstad  R-CERT   Finland

FINUCH


Ragtales No Doubt                 "Hector"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


Ägare: Tintti Widén, Finland


CERTIFIKAT av:

Harto Stockmari (2)

Ligita Zake

Leos Jancik

Mile Aleksoski

Robert Kanas

SEUCH


Ragtales Navigator                 "Viggo"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


Ägare: Lotta Gröning


CERTIFIKAT av:

Jahn Stääv

Hans Almgren

Hans-Erhard GrüttnerSEUCH


Ragtales On the Spot                 "Bonus"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


Ägare: Leif Martinsson


CERTIFIKAT av:

Willemine van Deijl

Charlotte Höjer

Rita Kadik- SkadinaC.I.B. SEUCH FINUCH NOUCH


Ragtales One Way Ticket                 "Phoebe"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


Ägare: Karin Widman


CERTIFIKAT av:

Svenska: Raiko Rotner, Per Svarstad, Paula Heikkinen-Lehkonen

Finskt: Libuse Ubrova

Norskt: Inger Ronander


CACIB av: Per Svarstad, Jörgen Hindse, Anatoli Zhuku, Zorica Salijevic, Grethe Bergendahl, Inger Ronander, Libuse Ubrova


C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH JEUW-06 SV-07


Ragtales One Of A Kind                 "Tassa"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


CERTIFIKAT av:

Svenska: Andrzej Stepinski, Per Svarstad, Charlotte Sandberg, Anthony Kelly, Margareta Sundqvist, Bo Skalin, John Wauben, Carl Gunnar Stafberg, Vincent O'Brien, Gunilla Skallman, Salvatore Tripoli, Gerardo Paolucci, Eva Eriksson, Ralf Campbell

Finska: Paolo Dondina, Paula Heikkinen-Lehkonen

Norskt: Paula Heikkinen-Lehkonen


CACIB av: Gunilla Skallman, Gerardo Paolucci, Paolo Dondina, Rony Doedijns, Paula Heikkinen Lehkonen (2), Hans Almgren

SEUCH


Ragtales Request                         "Sally"

F. 1999-09-26

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel ObsessionCERTIFIKAT av: Marja Talvitie, Colm Hastings, Nina Karlsdotter

SEUCH


Ragtales Rise And Shine                 "Rut"

F. 1999-09-26

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Carina Pettersson


CERTIFIKAT av: Schallenberg-Brooyman, Nina Karlsdotter, Gunnel Holm

SEUCH FINUCH


Ragtales Sole-Option                 "Cleo"

F. 1998-04-17

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Karin Widman


CERTIFIKAT av: Davor Javor, Åke Cronander, Zsuzsa Farkashazi


Finskt CERT av: Helge Werner Hagen

SEUCH


Ragtales Second-Opinion                Mowitz"

F. 1998-04-17

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Elin Stjernström


CERTIFIKAT av: Terry Thorn, Kristina Purens, Marit Sunde