Champions

Champions och andra titelhundar

Uppfödda eller ägda av oss

 

Uppfödda av oss:Ragtales Keen On Candy            NOJV-17 SEJV-17 KLBJCH DKKJUNCH SEUCH FINUCH
                                               DKUCH NOUCH

Ragtales Kind Of Special            DKJUNCH KLBJCH SEUCH DKUCH

Ragtales Love Actually               C.I.B. SEUCH FINUCH SEV-17 NOUCH NORDUCH 

Ragtales New Order                  SEUCH DKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12

Ragtales No Doubt                    C.I.B. FINUCH EE UCH LV UCH LT UCH BALT CH

Ragtales Navigator                    SEUCH

Ragtales On The Spot                SEUCH

Ragtales One Way Ticket           C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH

Ragtales One Of A Kind             C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH JEUW-06 SV-07

Ragtales Request                      SEUCH

Ragtales Rise And Shine            SEUCH

Ragtales Sole Option                 SEUCH FINUCH

Ragtales Second Opinion           SEUCH

Ägda av oss:   (Bilder kommer senare)


Zottels Fly Me To Moon                             C.I.B. NORDICH DKUCH FINUCH NOUCH SEUCH                                                                              NORDV-18

Zottels Coco Chanel                                  SEUCH NOUCH DKUCH FINUCH JWW-14 NORDJV-14

                                                               DKJV-14 NOJV-14

Sweet Expression's Knock Your Socks Off    SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 SE VV-16


Zottels Songs Of Live                                 SEUCH SV-99


Lamedazottel Obsession                             SEUCH LP1


Lamedazottel Heatwave                             INTUCH SEUCH LP1

SEUCH FINUCH SEV-17


Ragtales Love Actually                 "Holly"

F. 2015-03-10

E. NOUCH SEUCH DKUCH Aryakas Megaklis

U. SEUCHDKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12 Ragtales New OrderÄgare: Lotta NyströmCERTIFIKAT av:

Helge Werner Hagen

Gunilla Skallman

Bengt-Åke Bogren


Polly utst.

SEUCH DKJV-12 FINJV-12 NORDJV-12 EST CH


Ragtales New Order                 "Polly"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish True Born Bobtail

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 SVV-16 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


CERTIFIKAT av:

Johan Andersson

Blaz Kavcic

Shaun Watson


R-CERTIFIKAT av:

Des Manton  R-CERT    Danmark

Birgitta Svarstad  R-CERT   Finland

FINUCH LTCH


Ragtales No Doubt                 "Hector"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


Ägare: Tintti Widén, Finland


CERTIFIKAT av:

Harto Stockmari (2)

Ligita Zake

Leos Jancik

Mile Aleksoski

Robert Kanas

SEUCH


Ragtales Navigator                 "Viggo"

F. 2011-06-10

E. SECUH Great Danish

U. SEUCH NOUCH FINUCH RLDN NOV-10 Sweet Expression's Knock Your Socks Off


Ägare: Lotta Gröning


CERTIFIKAT av:

Jahn Stääv

Hans Almgren

Hans-Erhard GrüttnerSEUCH


Ragtales On the Spot                 "Bonus"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


Ägare: Leif Martinsson


CERTIFIKAT av:

Willemine van Deijl

Charlotte Höjer

Rita Kadik- SkadinaC.I.B. SEUCH FINUCH NOUCH


Ragtales One Way Ticket                 "Phoebe"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


Ägare: Karin Widman


CERTIFIKAT av:

Svenska: Raiko Rotner, Per Svarstad, Paula Heikkinen-Lehkonen

Finskt: Libuse Ubrova

Norskt: Inger Ronander


CACIB av: Per Svarstad, Jörgen Hindse, Anatoli Zhuku, Zorica Salijevic, Grethe Bergendahl, Inger Ronander, Libuse Ubrova


C.I.B. SEUCH NOUCH FINUCH JEUW-06 SV-07


Ragtales One Of A Kind                 "Tassa"

F. 2005-06-10

E. SECUH DKUCH EECH INTUCH NORDUCH NORDV-06 RUCH Danish Delight Give Me A Break

U. SEUCH Ragtales Rise And Shine


CERTIFIKAT av:

Svenska: Andrzej Stepinski, Per Svarstad, Charlotte Sandberg, Anthony Kelly, Margareta Sundqvist, Bo Skalin, John Wauben, Carl Gunnar Stafberg, Vincent O'Brien, Gunilla Skallman, Salvatore Tripoli, Gerardo Paolucci, Eva Eriksson, Ralf Campbell

Finska: Paolo Dondina, Paula Heikkinen-Lehkonen

Norskt: Paula Heikkinen-Lehkonen


CACIB av: Gunilla Skallman, Gerardo Paolucci, Paolo Dondina, Rony Doedijns, Paula Heikkinen Lehkonen (2), Hans Almgren

SEUCH


Ragtales Request                         "Sally"

F. 1999-09-26

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel ObsessionCERTIFIKAT av: Marja Talvitie, Colm Hastings, Nina Karlsdotter

SEUCH


Ragtales Rise And Shine                 "Rut"

F. 1999-09-26

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Carina Pettersson


CERTIFIKAT av: Schallenberg-Brooyman, Nina Karlsdotter, Gunnel Holm

SEUCH FINUCH


Ragtales Sole-Option                 "Cleo"

F. 1998-04-17

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Karin Widman


CERTIFIKAT av: Davor Javor, Åke Cronander, Zsuzsa Farkashazi


Finskt CERT av: Helge Werner Hagen

SEUCH


Ragtales Second-Opinion                Mowitz"

F. 1998-04-17

E. SECUH SV-99 Zottels Songs Of Live

U. SEUCH LP1 Lamedazottel Obsession


Ägare: Elin Stjernström


CERTIFIKAT av: Terry Thorn, Kristina Purens, Marit Sunde